Algemene informatie

Galerie - Secretariaat

Bert Elschot

Brinkweg 37

7021 BV Zelhem

T. 0314 622404

E. bertelschot@chello.nl
Galerie - Reizen

Helga de Boer

Meeneweg 6

7021 HN  Zelhem

T. 0314 621774

E. deboerzelhem@planet.nl
Vrienden van de Galerie

Ingrid Boelaars

Zandvoortweg 10

7021 HM  Zelhem

T. 0314 621543

E. Iboelaarsbos@hotmail.com
Cursus kunstgeschiedenis

Drs. Iris Maalderink - Kunsthistorica

Mimosaweg 2

7021 ZN Zelhem

T. 0314 621744

E. a.maalderink@hccnet.nl
Teken- en schilderclub

Frits van Amerongen

Frits van Amerongen

Paulus Potterstraat 3

7021 DZ  Zelhem

T. 0314 622079

Carla Elschot

Brinkweg 37

7021 BV  Zelhem

T. 0314 622404

E. carlaelschot@chello.nl

Adres


Galerie Bibliotheek Zelhem

Burg. Rijpstrastraat 4

7021CR  Zelhem

T. 0314 333445


www.galeriebibliotheekzelhem.nl


Bankrekening Galerie:

NL55 RBRB 0917 6766 61


Bankrekening Galerie Reizen:

NL70 RBRB 0917 8586 54

Route

Informatie over de tentoonstellingen van de Galerie is ook te vinden op Facebook

Privacybeleid

De Stichting Galerie Bibliotheek, secratariaat gevestigd te Zelhem, Brinkweg 37, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

http://www.galeriebibliotheekzelhem.nl

Brinkweg 37, 7021 BV Zelhem, tel 0314-622404

Bert Elschot is de Functionaris Gegevensbescherming van de Stichting Galerie Bibliotheek Zelhem. Hij is te bereiken via bertelschot@chello.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Galerie Bibliotheek Zelhem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Stichting Galerie Bibliotheek Zelhem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze uitnodigingen
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten


Geautomatiseerde besluitvorming

De Stichting Galerie Bibliotheek Zelhem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Stichting Galerie Bibliotheek Zelhem) tussen zit. De Stichting Galerie Bibliotheek Zelhem gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:


– Microsoft Word en Excel, beveiligd met wachtwoord.

– Programma voor publiceren website, beveiligd met wachtwoord.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Stichting Galerie Bibliotheek Zelhem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: voor zolang het noodzakelijk is om de gegevens te bewaren.


Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting Galerie Bibliotheek  Zelhem verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.